Práce zprávy

Informace z trhu práce

Práce zprávy

Zpráva Úřadu práce v Šumperku o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce

Na základě zintenzivnění kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce provedené
Úřadem práce v Šumperku koordinovaně ve spolupráci s Policií ČR – Inspektorátu
cizinecké policie, Oblastního inspektorátu práce, Celního úřadu byla v měsíci září
zahájena celkem u osmi zaměstnavatelů kontrola dodržování zákona o
zaměstnanosti zaměřená na výkon nelegální práce a plnění informační povinnosti
zaměstnavatelů vůči úřadu práce. Kontroly se zúčastnilo celkem [...]

{Celý článek»} Zpráva Úřadu práce v Českých Budějovicích o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce

Na základě zintenzivnění kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce provedené Úřadem
práce v Českých Budějovicích koordinovaně ve spolupráci s Policií ČR – Inspektorátu
cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) a Okresní
správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) byla zahájena v měsíci září 2010 kontrola
na pracovišti stavby fotovoltaické elektrárny v okrese České Budějovice. [...]

{Celý článek»} Zpráva Úřadu práce v Jindřichově Hradci o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

Přestože v krizi výrazně klesl v okrese Jindřichův Hradec počet cizinců, zejména z třetích
zemí mimo EU, zesiluje úřad práce v současnosti kontroly nelegální práce a zaměřuje se
především na oblast stavebnictví, pohostinství a cestovního ruchu.
V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a
sociálních věcí byla dne 29.9.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále
jen „Celní [...]

{Celý článek»} Úřad práce v Rokycanech pořádá již 8. ročník prezentace středních škol a zaměstnavatelů v regionu pod názvem „Akademie řemesel 2010“.

Roli partnerů přijaly město Rokycany, TJ Sokol Rokycany, Střední škola Rokycany, Komerční
banka a Okresní hospodářská komora Rokycany.
Tato prezentace je zaměřena na širší prezentaci možností dalšího vzdělávání žáků po ukončení
základní školy a budou na ní představeny nabídky oborů vzdělání jednotlivých středních škol a
středních odborných učilišť z Plzeňského kraje i dalších regionů. Součástí prezentace budou
doprovodné programy (dvě [...]

{Celý článek»} Zpráva Úřadu práce v Táboře o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a sociálních věcí
byla dne 6.10.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále jen „Celní úřad“),
Policie ČR – Inspektorátu cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen
„OIP“) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) kontrola v akciové společnosti se
sídlem v okrese Tábor na [...]

{Celý článek»} Stánek EURES na virtuálním veletrhu práce během týdne navštívilo přes 7,5 tisíce zájemců o práci v zahraničí

sociálních věcí, byl hlavním partnerem a jedním ze 44 vystavovatelů na prvním
virtuálním veletrhu práce v České a Slovenské republice. Zaměstnavatelé zde nabídli
více než 1 340 volných pracovních míst.
První ročník akce byl pro EURES velmi úspěšný. „Vysoká návštěvnost veletrhu nás
pozitivně překvapila. Pro EURES je především důležité to, že se zvýšilo povědomí o
nabídce jeho služeb. Ukázalo se [...]

{Celý článek»} VYJÁDŘENÍ MPSV K VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI

„Ministerstvo práce a sociálních věcí opakovaně vyzývalo odborové svazy k
předložení alternativních návrhů, které by zajistily desetiprocentní úsporu na
mzdových prostředcích vyplácených ve státní správě, k níž se vláda zavázala ve svém
programovém prohlášení. Několikrát byli zástupci odborů přizváni na pracovní
jednání, aby přednesli vlastní návrhy k řešení tohoto zadání vyplývajícího ze
současné fiskální situace a avizovaných rozpočtových škrtů. Na [...]

{Celý článek»} MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI KLESLA V PRŮBĚHU ZÁŘÍ O 0,1 % NA 8,5 %

V průběhu září míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p.b. na 8,5 %,
celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl na 500 481 a počet volných
pracovních míst na 35 100. V meziročním srovnání je míra nezaměstnanosti
také poprvé nižší (o 0,1 %) od počátku krize. Míra nezaměstnanosti klesla i
navzdory každoročně se opakujícímu přílivu absolventů do evidence ÚP po
skončení [...]

{Celý článek»} Počet lidí s demencí roste, ministerstva připraví „Plán Alzheimer“

Vláda na svém středečním zasedání (6. října 2010) přijala doporučení Rady vlády pro
seniory a stárnutí populace ve věci zpracování koncepce řešení problematiky
Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice.
„Vládou schválený materiál uvádí některá velmi alarmující čísla. Zejména ta, že ve věkové
skupině mezi 80 a 85 lety je víc než deset procent populace postiženo některou formou
stařecké [...]

{Celý článek»} Vláda schválila návrh MPSV na snížení platů ústavních činitelů a dalších představitelů státu

Vláda na svém středečním zasedání (6. října 2010) schválila návrh zákona Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV), kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a
některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých [...]

{Celý článek»}

Nezařazené

II. ročník „Týdne sociálních služeb“ v ČR»

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) vyhlásilo v tomto roce II. ročník
celostátní akce tzv. „Týden sociálních služeb“, který se koná ve dnech 4. až
10. října 2010.
Cílem této akce je představit veřejnosti činnost poskytovatelů sociálních služeb v ČR
a přispět také k větší informovanosti zájemců o tento druh služeb. [...]