Práce zprávy

Informace z trhu práce

Úřady práce

Zpráva Úřadu práce v Šumperku o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce

By admin • Říj 28th, 2010 • Category: Úřady práce

Na základě zintenzivnění kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce provedené
Úřadem práce v Šumperku koordinovaně ve spolupráci s Policií ČR – Inspektorátu
cizinecké policie, Oblastního inspektorátu práce, Celního úřadu byla v měsíci září
zahájena celkem u osmi zaměstnavatelů kontrola dodržování zákona o
zaměstnanosti zaměřená na výkon nelegální práce a plnění informační povinnosti
zaměstnavatelů vůči úřadu práce. Kontroly se zúčastnilo celkem [...]Zpráva Úřadu práce v Českých Budějovicích o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce

By admin • Říj 28th, 2010 • Category: Úřady práce

Na základě zintenzivnění kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce provedené Úřadem
práce v Českých Budějovicích koordinovaně ve spolupráci s Policií ČR – Inspektorátu
cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) a Okresní
správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) byla zahájena v měsíci září 2010 kontrola
na pracovišti stavby fotovoltaické elektrárny v okrese České Budějovice. [...]Zpráva Úřadu práce v Jindřichově Hradci o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

By admin • Říj 28th, 2010 • Category: Úřady práce

Přestože v krizi výrazně klesl v okrese Jindřichův Hradec počet cizinců, zejména z třetích
zemí mimo EU, zesiluje úřad práce v současnosti kontroly nelegální práce a zaměřuje se
především na oblast stavebnictví, pohostinství a cestovního ruchu.
V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a
sociálních věcí byla dne 29.9.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále
jen „Celní [...]Úřad práce v Rokycanech pořádá již 8. ročník prezentace středních škol a zaměstnavatelů v regionu pod názvem „Akademie řemesel 2010“.

By admin • Říj 28th, 2010 • Category: Úřady práce

Roli partnerů přijaly město Rokycany, TJ Sokol Rokycany, Střední škola Rokycany, Komerční
banka a Okresní hospodářská komora Rokycany.
Tato prezentace je zaměřena na širší prezentaci možností dalšího vzdělávání žáků po ukončení
základní školy a budou na ní představeny nabídky oborů vzdělání jednotlivých středních škol a
středních odborných učilišť z Plzeňského kraje i dalších regionů. Součástí prezentace budou
doprovodné programy (dvě [...]Zpráva Úřadu práce v Táboře o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

By admin • Říj 28th, 2010 • Category: Úřady práce

V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a sociálních věcí
byla dne 6.10.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále jen „Celní úřad“),
Policie ČR – Inspektorátu cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen
„OIP“) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) kontrola v akciové společnosti se
sídlem v okrese Tábor na [...]