Práce zprávy

Informace z trhu práce

Důchody by se od ledna 2011 měly v průměru zvýšit o 371 Kč

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Důchody

MPSV navrhuje zvýšit procentní výměru každého důchodu přiznaného
před 1. lednem 2011 o 3,9 % a základní výměru důchodu zvýšit o 60 Kč na
2 230 Kč. „Průměrný starobní důchod se tak od ledna 2011 zvýší o 371 Kč
na 10 494 Kč,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Výdaje
státního rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 u důchodů
vyplácených ČSSZ činit 12,41 mld. Kč. „Návrh nařízení o zvýšení důchodů
od ledna příštího roku předložím vládě počátkem září, kabinet o něm
rozhodne do 30. září,“ doplnil Drábek. Důchody byly naposledy zvyšovány
od ledna 2009.
Zvýšení důchodů od ledna 2011 je podle zákona třeba stanovit tak, aby
u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 100 %
růstu indexu spotřebitelských cen zjištěného v období srpen 2008 (měsíc
následující po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při
předchozím zvýšení důchodů podle nařízení vlády č. 363/2008 Sb.) až červenec
2010 a dále též o částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné
mzdy zjištěného za roky 2008 a 2009.
V období od srpna 2008 do července 2010 se index růstu cen vypočtený
podle § 67 odst. 9 zákona zvýšil o 2,2 % (2,2124). Růst reálných mezd za roky
2008 a 2009 vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona dosáhl 4,1 % a z tohoto růstu
je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně 1/3. Zvýšení průměrného
starobního důchodu vypláceného samostatně tedy má činit nejméně 3,6 %
(1,022124 x 1,013667 = 1,0360934). Vzhledem k tomu, že toto zvýšení stanovené
podle pravidel zákona činí více než 2 % je podle § 67 zákona nutné, důchody
zvýšit v pravidelném termínu od ledna 2011.
Cílem navržené úpravy je zvýšit důchody v zákonem stanoveném termínu.
Podle § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu
splatné v lednu (v pravidelném termínu), pokud zvýšení důchodů stanovené podle
pravidel obsažených v odstavci 4 tohoto ustanovení činí aspoň 2 %. Protože tato
zákonná podmínka nebyla naplněna pro zvýšení důchodů od ledna 2010, byly
důchody zvýšeny naposledy od ledna 2009.
Od ledna 2011 se navrhuje zvýšit o 3,9 % též příplatky k důchodu podle
nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění
nařízení vlády č. 405/2005 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění
účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2/2
pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o
jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození
v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, přiznané před 1. lednem
2011. Příplatky se zvýší od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31.
prosinci 2010

Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku