Práce zprávy

Informace z trhu práce

MPSV ZAHAJUJE INTENZIVNÍ KONTROLY PRÁCE

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje zintenzivnění kontrolní činnosti
„černé zaměstnanosti“ zejména ve stavebnictví, pohostinství, cestovním
ruchu i dalších oblastech. Podle schváleného plánu kontrol budou kontroly
zahájeny v prvním zářijovém týdnu za spolupráce úřadů práce, ČSSZ, Státního
úřadu inspekce práce, cizinecké policie, příp. dalších subjektů. Kontroly
budou mít komplexní charakter a budou probíhat pod záštitou úřadů práce.
„Intenzivní kontrolní činnost využívající stávajících legislativních rámců by
měla probíhat do konce kalendářního roku. Po vyhodnocení výsledků bude
teprve v další fázi usilováno o případné legislativní změny například v oblasti
kompetencí,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.
Koordinace kontrolní činnosti mezi více organizacemi podle něho znásobí
účinnost realizovaných kontrol.
„V průběhu kontrol bude důsledně využíváno všech stávajících legislativních
nástrojů, od udílení pořádkových pokut a důsledná realizace sankcí, až po předávání
podnětů na pozastavení činnosti či dokonce zrušení oprávnění k podnikání na
živnostenské úřady,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.
Odlišný postup při kontrole zaměstnaneckého poměru, která bude probíhat přímo na
pracovišti a bude porovnávat skutečný stav na pracovišti s evidencí firmy, se zaměří
na tzv. švarcsystém. „Nezaměstnané z evidence úřadů práce podezřelé z černé
práce budeme vytěžovat aktivitami úřadů práce například v rámci poradenství.
Začleňování nezaměstnaných, u nichž je reálné podezření z práce na černo, do tzv.
jobclubů, jim znemožní takovou činnost vykonávat, jednoduše jim bude
znemožněno, aby zároveň pobírali dávky v nezaměřenosti a k tomu si bokem
přivydělávali,“ vysvětluje Drábek.
• Kontroly budou zaměřeny na nelegální práci.
• Kontroly budou probíhat podle schváleného plánu, který byl projednán
poradou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, kromě kontrol
zařazených do tohoto plánu budou prováděny další kontroly dle potřeby
a dle možností zapojených dozorových orgánů.
• Koordinace kontrol bude probíhat na místní úrovni, koordinátorem bude
vždy příslušný ředitel úřadu práce nebo jím pověřený vedoucí pracovník
úřadu práce.
• Kontroly budou monitorovány prostřednictvím úřadů práce, systém
monitoringu bude sloužit ke sledování kontrol také MPSV.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku