Práce zprávy

Informace z trhu práce

NEZAMĚSTNANOST V PRŮBĚHU MĚSÍCE SRPNA KLESLA O 0,1 %

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Nezaměstnanost

V průběhu srpna míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 p.b. na 8,6 %.
Počet uchazečů o zaměstnání poklesl proti předchozímu měsíci o 3,8 tis. na 501,5 tis.,
ve srovnání se srpnem 2009 je vyšší již pouze o 7,7 tis. (největší meziroční nárůst byl
zaznamenán v listopadu 2009, a to o 188,6 tis.) Z hlediska volných pracovních míst byl
srpnový vývoj příznivý. Jejich počet vzrostl ke konci měsíce z 33,5 tis. na 36,6 tis., což
je nejvyšší počet od října 2009. V průběhu srpna se jejich počet pohyboval nad úrovní
37 tis., mírný pokles koncem měsíce souvisel s vyřazením uchazečů z evidence
a jejich následným zaměstnáním.
Vývoj nezaměstnanosti byl ovlivněn obvyklými sezónními vlivy. Postupný příchod žáků po
skončení základní školy a absolventů středních škol do evidence úřadů práce na konci
prázdnin byl částečně mírněn odchodem absolventů vysokých škol. Celkový počet
absolventů všech stupňů vzdělání vč. mladistvých po skončení povinné školní docházky
(28,6 tis.) byl ve srovnání s červencem vyšší o 2,7 tis. Ještě před koncem srpna začaly
z evidence odcházet i pedagogičtí pracovníci. K poklesu nezaměstnanosti přispělo
pokračující oživení v průmyslu, nové zaměstnance přijímala řada větších firem zvláště
v automobilovém průmyslu.
V průběhu srpna bylo na úřadech práce nově zaevidováno 50 741 osob. Ve srovnání
s minulým měsícem je to méně o 4 893 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku je to méně o 7 661 osob. Z evidence úřadů práce v srpnu odešlo celkem 54 531
uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 3 681 osob více než
v předchozím měsíci a o 4 561 osob více než v srpnu 2009. Do nového zaměstnání z nich
ve sledovaném měsíci nastoupilo 34 436 osob, tj. o 3 232 více než v předchozím měsíci a o
2 500 více než v srpnu minulého roku, 20 095 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 60 úřadů práce – nejvyšší pokles byl
dosažen v okresech Tachov (o 5,5 %), Rakovník a Mladá Boleslav (shodně o 3,8 %) a Cheb
(o 3,3 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo 16 úřadů práce – nejvyšší
nárůst byl v okresech Písek (o 2,0 %), Beroun (o 1,6 %), Benešov (o 1,3 %) a Nymburk
(o 1,1 %).
Ke konci srpna evidovaly úřady práce 258 987 žen. Jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů je 51,6 %. V evidenci úřadů práce bylo 64 234 osob se zdravotním postižením,
což představuje 12,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.
K 31. 8. 2010 bylo evidováno 28 583 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 722 osob
a ve srovnání se srpnem 2009 je vyšší o 2 459 osob. Na celkové nezaměstnanosti se
podílejí 5,7 % (červenec 2010 – 4,9 %, srpen 2009 – 5,3 %).
Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v srpnu úřady práce 137 502 uchazečům o
zaměstnání, tj. 27,4 % všech osob vedených v evidenci (červenec 2010 – 28,5 %, srpen
2009 – 39,2 %).
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpsv.cz
www.mpsv.cz
Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 8. 2010 poklesla na 8,6 % (červenec 2010 – 8,7 %,
srpen 2009 – 8,5 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 45
okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,8 %), Bruntál (14,7 %), Děčín (14,6 %), Hodonín
a Karviná (shodně 13,9 %) a Teplice (13,4 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla
zaznamenána v okresech Praha-východ (3,9 %), Praha (4,1 %), Praha–západ (4,2 %) a
Mladá Boleslav (4,7 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 7,3 % a žen
vzrostla na 10,4 %.
Podle posledních dostupných údajů je míra nezaměstnanosti zpracovávaná
EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v ČR v červenci 2010 7,3 %. V ostatních zemích
EU byla následující: EU27 9,3 %, Belgie 9,1 %, Bulharsko 9,2 %, Dánsko 6,6 %, Německo
6,7 %, Estonsko 18,6 % (červen), Irsko 14,1 %, Řecko 11,7 % (březen), Španělsko 19,4 %,
Francie 9,4 %, Itálie 7,6 %, Kypr 6,9 %, Lotyšsko 20,4 % (březen), Litva 18,1 % (březen),
Lucembursko 4,9 %, Maďarsko 10,1 %, Malta 6,2 %, Nizozemsko 4,3 % (červen), Rakousko
3,8%, Polsko 9,0 %, Portugalsko 10,5 %, Rumunsko 8,1 % (březen), Slovinsko 6,6 %,
Slovensko 14,8 %, Finsko 7,5 %, Švédsko 8,0 %, Velká Británie 7,7 % (květen). Podrobněji
viz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
Úřady práce evidovaly k 31. 8. 2010 celkem 36 567 volných pracovních míst.
Počet míst je vyšší o 3 088 než v předchozím měsíci a o 4 730 menší než v srpnu 2009.
Za měsíc srpen bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 19 927 pracovních
míst a 16 839 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné
pracovní místo v současné době připadá v průměru 13,7 uchazeče, z toho nejvíce
v okresech Děčín (61,5), Karviná (46,5) a Teplice (45,3). Ke konci srpna evidovaly úřady
práce 2 140 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno
volné pracovní místo připadalo 30,0 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy
a mladistvé bylo registrováno 5 413, na jedno volné místo připadalo 5,3 uchazečů této
kategorie.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.