Práce zprávy

Informace z trhu práce

Počet lidí s demencí roste, ministerstva připraví „Plán Alzheimer“

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Důchody

Vláda na svém středečním zasedání (6. října 2010) přijala doporučení Rady vlády pro
seniory a stárnutí populace ve věci zpracování koncepce řešení problematiky
Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice.
„Vládou schválený materiál uvádí některá velmi alarmující čísla. Zejména ta, že ve věkové
skupině mezi 80 a 85 lety je víc než deset procent populace postiženo některou formou
stařecké demence, nejčastěji Alzheimerovou chorobou. V kategorii 90 – 95 let je to dokonce
30 % osob. Vzhledem ke stárnutí populace se tedy jedná o velmi závažný společenský
problém, který je třeba řešit,“ řekl Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Ministr
připomněl, že tato choroba má současně velmi zásadní dopad také na osoby pečující o
nemocné. „Péče o lidi s demencí má často za důsledek depresi, podle evropské studie až
78 % pečujících životních partnerů a 47 % pečujících dospělých dětí trpí nebo trpělo
depresí,“ říká Drábek.
Vláda se shodla na přijetí doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a zadala
příslušným resortům zpracovat návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby
a obdobných onemocnění v České republice (dále jen „Plán Alzheimer“). Koncepce, na níž
se vedle Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva
školství, bude podílet také Ministerstvo spravedlnosti, by měla být dokončena v červnu
2011.
„Plán Alzheimer“ by měl zejména analyzovat současnou situaci lidí s demencí a jejich
rodinných příslušníků, potřeby a jejich zajištění, včetně dostupnosti a kvality zdravotnických
a sociálních služeb pro cílovou skupinu. Plán bude obsahovat opatření v oblasti poskytování
zdravotní péče (podpora zdravotních služeb a zdravotnických profesionálů poskytujících tyto
služby, určení včasných diagnostických a léčebných postupů, včetně vhodnosti úhrad ze
zdravotního pojištění), sociálních služeb, vzdělávání (profesionálů, veřejnosti, seniorů,
pečujících osob) a výzkumu (jak základního výzkumu možných mechanismů onemocnění,
tak aplikovaného výzkumu zdravotnického, sociálního, etického atd., a translačního
výzkumu implementace změn v péči, službách a organizačních opatřeních). Součástí plánu
by měla být i opatření směřující k systematické podpoře rodinných pečujících a péče v
domácím prostředí. Plán by měl zahrnovat problematiku nejen Alzheimerovy choroby, ale i
dalších demencí či degenerativních onemocnění s obdobnými důsledky.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.