Práce zprávy

Informace z trhu práce

Vláda schválila návrh MPSV na snížení platů ústavních činitelů a dalších představitelů státu

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Platy

Vláda na svém středečním zasedání (6. října 2010) schválila návrh zákona Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV), kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a
některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Nyní o něm budou rozhodovat poslanci.
Cílem této právní úpravy je, v souvislosti s nezbytnými úspornými opatřeními ve veřejných
rozpočtech, nalézt takové řešení, které by umožnilo snížit platy představitelů všech tří
státních mocí, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu, avšak neodporovalo principům
proporcionality úpravy platů u soudců, kteří požívají zvýšené ústavní ochrany.
„Pokud navržená opatření budou schválena také v dalším legislativním procesu, a já věřím,
že budou, pak se platy spojené s výkonem státní moci po letošním čtyřprocentním snížení
zkrátí pro celé volební období, tj. do roku 2014, o dalších pět procent. Považuji to nejen za
velmi rozumné fiskální opatření, které státnímu rozpočtu ušetří víc než miliardu korun, ale
také za jasný vzkaz, že jsme odhodláni šetřit na všech výdajích státu. Platy představitelů
státních orgánů tak po dobu sedmi let (od roku 2007 do roku 2014) reálně klesají. Věřím, že
toto zohlední také představitelé moci soudní, jichž se úprava platů dotýká narozdíl od všech
ostatních kategorií pouze v roce 2011, a nebudou proti němu vznášet další stížnost k
Ústavnímu soudu,“ komentoval výsledek jednání vlády Jaromír Drábek, ministr práce a
sociálních věcí.
To znamená, že u představitelů moci zákonodárné a výkonné, u představitelů
některých státních orgánů a u státních zástupců by se platová základna snížila o 5 %
oproti faktické platové základně pro rok 2010 (která již byla snížena o 4 % oproti platové
základně na léta 2007 až 2009) na celé volební období, tj. do konce roku 2014. Tato platová
základna by tedy měla činit 51 844 Kč, resp. 46 660 Kč pro státní zástupce. U soudců, u
kterých je třeba přihlédnout k jejich zvýšené ústavní ochraně, by byla úsporná opatření
mnohem mírnější, platová základna by se snížila o 5 % oproti platové základně pro roky
2007 až 2009, a to pouze v roce 2011, a činila by tedy 54 005 Kč. V letech 2012 až 2014 by
se vrátila platová základna pro soudce prakticky na úroveň let 2007 až 2009, tj. 56 849 Kč.
V případě nečinnosti by v roce 2011 došlo k rozmražení platů a k jejich skokovému nárůstu
v důsledku obnovení valorizačních mechanismů. V době, kdy je třeba šetřit ve všech
oblastech financovaných ze státního rozpočtu, by právě tato nečinnost vyvolala potřebu
zvýšení finančních prostředků přes 1 mld. Kč.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.