Práce zprávy

Informace z trhu práce

VYJÁDŘENÍ MPSV K VYHLÁŠENÍ STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Stávky

„Ministerstvo práce a sociálních věcí opakovaně vyzývalo odborové svazy k
předložení alternativních návrhů, které by zajistily desetiprocentní úsporu na
mzdových prostředcích vyplácených ve státní správě, k níž se vláda zavázala ve svém
programovém prohlášení. Několikrát byli zástupci odborů přizváni na pracovní
jednání, aby přednesli vlastní návrhy k řešení tohoto zadání vyplývajícího ze
současné fiskální situace a avizovaných rozpočtových škrtů. Na žádném z těchto
setkání, ať už na úrovni premiéra, ministra práce a sociálních věcí či na úrovni
pracovní, odbory žádný návrh nepředložily. Patrná byla pouze neochota na stávajícím
systému cokoli měnit, na stůl nebyl odbory položen jediný protinávrh.
Konstruktivního přístupu ani věcné diskuse o návrzích ministerstva práce a
sociálních věcí jsme se od odborů nedočkali bohužel ani v nejmenším, včera
vyhlášená stávková pohotovost je toho výsledkem, ministerstvo práce a sociálních
věcí se od tohoto výsledku distancuje, prostoru k jednání jsme odborovým
organizacím nabídli dostatek.“
Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh, který umožňuje dosáhnout
desetiprocentní úspory v mzdových prostředcích státní správy efektivnějším způsobem než
plošnými škrty v jednotlivých třídách, které by u nejnižších platových tříd znamenaly ještě
výraznější posun pod hranici minimální mzdy. Návrh rozšiřuje systém individuálního
hodnocení jednotlivých zaměstnanců, motivuje k lepším pracovním výkonům a umožňuje
oceňovat ty, kteří si to zaslouží. Dnes platné pravidelné zvyšování platů podle počtu
odpracovaných let toto neumožňuje, naopak je tomu u tzv. pásmového odměňování, které
zachovává platové třídy, ale rozvolňuje striktně daný pravidelný růst po jednotlivých
časových úsecích a je bez problémů využíváno například ve zdravotnictví. Nebude docházet
k situacím, kdy jsou kolegové na stejných pozicích, se stejnou kvalifikací a stejnými
pracovními výkony odměňováni rozdílně, a to v řádech tisíců korun, jenom proto, že jeden
svoji práci vykonává patnáct let a druhý třicet.
„Znovu musím důrazně zopakovat, že cílem naší úpravy není snižovat platy státních
zaměstnanců o desítky procent, jak se snaží státní zaměstnance přesvědčit některé
odborové organizace,“ doplnil Jaromír Drábek. Vláda si předsevzala a v programovém
prohlášení se zavázala ke snížení mzdových prostředků pouze o desetinu, přičemž navíc
uvolnila ruce každému jednomu ministrovi ve výběru způsobu, kterým toho docílí, ať už
půjde cestou organizačních změn, celkovým snížením vyplácených prostředků v souhrnu o
desetinu, nebo kombinací těchto dvou metod. Poslední jmenovaná možnost se dle
předběžných vyjádření jednotlivých ministrů ukazuje jako nejpravděpodobnější.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.