Práce zprávy

Informace z trhu práce

Zpráva Úřadu práce v Českých Budějovicích o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Úřady práce

Na základě zintenzivnění kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce provedené Úřadem
práce v Českých Budějovicích koordinovaně ve spolupráci s Policií ČR – Inspektorátu
cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) a Okresní
správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) byla zahájena v měsíci září 2010 kontrola
na pracovišti stavby fotovoltaické elektrárny v okrese České Budějovice. Na této stavbě bylo
zkontrolováno celkem 32 občanů České republiky , 24 občanů Slovenské republiky, 6 občanů
Ukrajiny, 1 občan Běloruské republiky, 52 občanů Bulharské republiky, 6 občanů Lotyšské
republiky, 3 občané Litevské republiky a 1 občan Ruské federace.
Všichni výše uvedení kontrolovaní občané na pracovišti pracovali na základě smluv o
dílo, které uzavřel generální dodavatel stavby s dalšími zhotoviteli. Tito zhotovitelé uzavřeli
pak další smlouvy s jinými zhotoviteli. V současné době probíhají kontroly celkem u 11
zaměstnavatelů. Při nich bylo prozatím zjištěno, že 6 občanů Ukrajiny pracovalo bez
platného povolení k zaměstnání, a proto Úřad práce v Českých Budějovicích zahájil správní
řízení o uložení pokuty s jejich zaměstnavateli.
Další firma zaměstnávala 1 občana Ruské federace bez povolení k zaměstnání a celkem
u 52 občanů Bulharska, u 4 Lotyšů, 3 Litevců a 1 Bělorusa s trvalým pobytem nesplnila
informační povinnost na úřadu práce (§ 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). Bude zahájeno
správní řízení o uložení pokuty. Další ze zaměstnavatelů nesplnil informační povinnost u 11
občanů Lotyšské republiky. A také v tomto případě bude zahájeno správní řízení o uložení
pokuty.
Tato akce byla svým rozsahem mimořádná, ale jistě není poslední. Jen za I. pololetí 2010
udělil Úřad práce Českých Budějovicích pokuty za umožnění výkonu nelegální práce cizinců
10 zaměstnavatelům v celkové částce 236 000 Kč.
Možnost společných kontrolních akcí, koordinovaných Ministerstvem práce a
sociálních věcí, je zúčastněnými složkami velmi pozitivně hodnocena. Jednotlivé složky si
mohou vzájemně vyjít vstříc a díky operativní výměně informaci z vlastních databází je
možné dosáhnout maximální rychlosti, účinnosti a efektivnosti kontrolních akcí.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.