Práce zprávy

Informace z trhu práce

Zpráva Úřadu práce v Jindřichově Hradci o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce cizinci

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Úřady práce

Přestože v krizi výrazně klesl v okrese Jindřichův Hradec počet cizinců, zejména z třetích
zemí mimo EU, zesiluje úřad práce v současnosti kontroly nelegální práce a zaměřuje se
především na oblast stavebnictví, pohostinství a cestovního ruchu.
V rámci zintenzivnění kontrolní činnosti „černé zaměstnanosti“ Ministerstva práce a
sociálních věcí byla dne 29.9.2010 provedena za součinnosti pracovníků Celního úřadu (dále
jen „Celní úřad“), Policie ČR – Inspektorátu cizinecké policie (dále jen „ICP “), Oblastního
inspektorátu práce (dále jen„OIP“) a Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen
„OSSZ“) kontrola ve společnosti s ručením omezením se sídlem v okrese Jindřichův Hradec
na dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů o pobytu cizinců na území České
republiky se zaměřením na výkon nelegální práce cizinců podle § 5 odst. e) bod 2 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
zaměstnanosti“).
Kontroly se zúčastnilo celkem 15 pracovníků všech kontrolních složek. Kontrolou v sídle
společnosti bylo zjištěno, že společnost zaměstnává celkem 36 pracovníků české národnosti
na základě pracovních smluv. Souběžnou kontrolou v terénu, na vytipovaném staveništi
společnosti, bylo zjištěno celkem 7 pracovníků české národnosti, kteří byli vyzváni
k předložení dokladů. Údaje získané na staveništi byly porovnány s údaji ze sídla společnosti
a s údaji z využívaných databází kontrolních složek a bylo zjištěno, že z celkového počtu 7
pracovníků, 3 pracovníci pracovali pro kontrolovaný subjekt na základě platných pracovních
smluv a 4 pracovníci měli živnostenská oprávnění a pro společnost pracovali na základě
smluv o dílo. Společnou kontrolou v sídle podnikatelského subjektu a na jeho vytipovaném
pracovišti nebyla zjištěna žádná porušení kontrolovaných právních předpisů.
Jednotlivé kontrolní složky zabezpečují průběžně kontroly u zaměstnavatelů, které se mimo
jiné zaměřují i na kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců. Tato rozsáhlá akce je
mimořádná, nebude však rozhodně poslední. Od začátku roku udělil Úřad práce pokuty za
umožnění výkonu nelegální práce cizinců 3 zaměstnavatelům v celkové částce 150 000,- Kč.
Jedná se o pokuty udělené úřadem práce na základě kontrolní činnosti Cizinecké policie a
Celního úřadu. Legálně pracuje v okrese Jindřichův Hradec s platným povolením k
zaměstnání vydaným Úřadem práce v Jindřichově Hradci 16 cizinců.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.