Práce zprávy

Informace z trhu práce

Zpráva Úřadu práce v Šumperku o průběhu kontroly na úseku výkonu nelegální práce

Napsal admin • Říj 28th, 2010 • Rubrika: Úřady práce

Na základě zintenzivnění kontrolní činnosti v oblasti nelegální práce provedené
Úřadem práce v Šumperku koordinovaně ve spolupráci s Policií ČR – Inspektorátu
cizinecké policie, Oblastního inspektorátu práce, Celního úřadu byla v měsíci září
zahájena celkem u osmi zaměstnavatelů kontrola dodržování zákona o
zaměstnanosti zaměřená na výkon nelegální práce a plnění informační povinnosti
zaměstnavatelů vůči úřadu práce. Kontroly se zúčastnilo celkem 12 pracovníků
všech kontrolních složek. Bylo zkontrolováno celkem 19 občanů České republiky a 2
občané Vietnamské socialistické republiky. Touto společnou kontrolou nebyla
zjištěna žádná porušení kontrolovaných předpisů.
V měsíci říjnu provedl Úřad práce v Šumperku opět koordinovaně ve spolupráci
s Policií ČR – Inspektorátu cizinecké policie, Celního úřadu další kontrolu na stavbě
zateplování střední školy v Šumperku. Kontroly se zúčastnilo celkem 8 pracovníků
zúčastněných kontrolních složek. Bylo zkontrolováno celkem 12 občanů Ukrajiny.
Kontrola nebyla doposud ukončena. V jejím dosavadním průběhu bylo zjištěno, že ve
třech případech cizinci vykonávají práci pro kontrolovaného zaměstnavatele dle
smlouvy o dílo, ale podle obsahu živnostenského oprávnění nejsou k takové činnosti
oprávněni. V jednom případě cizinec pracoval na základě smlouvy o dílo uzavřené
s kontrolovaným zaměstnavatelem, avšak bez platného živnostenského oprávnění. O
uvedených skutečnost bude úřad práce informovat příslušný živnostenský úřad.
U jednoho cizince s trvalým pobytem kontrolovaný zaměstnavatel nesplnil
informační povinnost vůči úřadu práce dle ust. § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti a
jeden cizinec pracoval bez platného povolení k zaměstnání. Na základě výše
uvedených skutečností bude s kontrolovaným zaměstnavatelem zahájeno správní
řízení o uložení pokuty.
Úřad práce v Šumperku zejména v součinnosti s Policií ČR – Inspektorátu cizinecké
policie a Celního úřadu se pravidelně zaměřuje na kontrolu výkonu nelegální práce.
Od začátku roku udělil Úřad práce v Šumperku pokuty za umožnění výkonu nelegální
práce v celkové částce 520 000 Kč.

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.